Coaching

Pedagogische coaching kan via de Kinderopvangcoach op verschillende manieren. Fysiek, dus op locatie middels coaching on the job, persoonlijke gesprekken of groepsoverleggen. Maar ook online werken is een sterke kant van ons. Wij werken graag met Microsoft Teams, waarbij we een pedagogisch professional coachen of de hele groep. DIt is ook enorm handig voor invallers die recht hebben op coaching, maar niet altijd op locatie zijn als de coach aanwezig is. Zo krijgen deze professionals toch coaching.

We werken sinds 2020 ook met Blended Learning. Dit laatste is e-learning in combinatie met fysieke coaching. We werken dan aan de hand van verschillende thema's. We maken een korte duidelijke maar zeer informatieve e-learning waar de pedagogisch professionals direct mee aan de slag kunnen op de werkvloer. Aan de hand van het thema van de door de organisatie gekozen e-learning coachen we de pedagogisch professional op locatie.

Een voorbeeld:

We hebben een e-learning over het thema:

Observeren, signaleren en rapporteren.

Eerst krijgt elke pedagogisch professional toegang tot een professionele e-learning module, waarbij allerlei achtergrond informatie wordt aangeboden. Vervolgens zal de coach hier verder op voortborduren als zij fysiek op locatie is. Vanuit het thema dat het kinderdagverblijf heeft gekozen, volgen (persoonlijk of groeps-) leerdoelen.

Hier gaat de coach samen met de pedagogisch professional mee aan de slag. Ook locatie-breed wordt er aan de slag gegaan met het gekozen thema. In de vorm van een vergadering, een webinar of een workshop.

Voordeel is dat er op verschillende wijze tegemoet wordt gekomen aan de leerwijze van de individuele pedagogisch professional. Een stukje achtergrond informatie (lezen en leren), content, video's, kennisvragen, printable infographics, coaching on the job en fysieke trainingen. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we vooral met elkaar sparren en samenwerken om op die manier van elkaar te leren. Zo krijgt iedereen het thema goed onder de knie wat uiteindelijk in het belang is van het welbevinden van de kinderen en waarbij de pedagogisch professional verdieping vinden in hun vakgebied en structureel geschoold worden.

 

Pedagogische coaching (6)
Scroll Up
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial