Aalsmeerderweg 239-S, 1432 CM Aalsmeer
+31 6 53689861
info@kinderopvangcoach.com

Videocoaching

Waarom video coaching

… je kunt heel gericht de ontwikkeling en interactie van en tussen de kinderen in beeld brengen
… je kunt de beroepskracht-kind interactie in beeld brengen waarbij je de zes interactievaardigheden heel mooi kunt zien (je vergroot je handelingsvaardigheden)
… je kunt de PMérs coachen met aandacht voor (persoonlijke) en (team) leerdoelen

We zijn als PMérs geïnteresseerd in wat kinderen doen omdat we ze verder willen brengen in hun
ontwikkeling.  We willen kijken naar wat de kinderen interesseert en daar adequaat op in spelen. We  zien wat kinderen doen en zeggen om hen vanuit dat oogpunt verder te ondersteunen. Kinderen hebben een intrinsieke drijfveer om alle vaardigheden die ze (al) bezitten door te ontwikkelen en verder te ontplooien. Kinderen zijn krachtige unieke wezens! Ze ontwikkelen op allerlei gebied terwijl ze spelen, terwijl ze DOEN. 

Videobeelden uit de eigen dagelijkse praktijk, dus tijdens het werken op de groep, zijn het uitgangspunt van videocoaching: dat zijn dus authentieke en persoonlijke situaties. Het is een observatiemiddel dat de totale ontwikkeling van het kind in interactie met andere kinderen, maar ook in interactie met de PMér in kaart brengen. Zo breng je de totale ervaring van het kind in beeld: het kind als uniek persoon in interactie met de wereld en de PMér. Videocoaching daagt jou als PM’er uit om gericht te kijken naar de kinderen, zodat je deel kunt zijn van hun ontwikkeling, ontplooiing en talenten. Je wordt nieuwsgierig naar achterliggend gedrag van kinderen en je prikkelt je eigen rol in deze rijke en kwaliteitsvolle interactie. 

Gefilmd worden is best eng…en dat is heel normaal! want….


… hoe klinkt mijn stem?
… zullen de kinderen reageren als er iemand met een camera binnenkomt?
… zal ik me niet juist anders gaan gedragen?
… wat levert het de kinderen en mij precies op?
… waar worden de beelden precies voor gebruikt?

Starten met videocoaching is in het begin best spannend en kan behoorlijke twijfels oproepen. Daarom is het belangrijk dat wij goed uitleggen wat je van videocoaching mag verwachten en waarom dit zo’n belangrijke tool is om in te zetten. We hebben een vaste leidraad voor het nabespreken, zodat je precies weet hoe de videocoaching inhoudelijk, maar ook daarna zal verlopen.

Videocoaching is met name gericht op wat al goed gaat, wat je al goed kunt en hoe je deze vaardigheden uit kunt bouwen. Voordat we gaan filmen kun je al je vragen kwijt en bespreken we alle onzekerheden. Deze ruimte zal er altijd zijn. 

Ons vertrekpunt zijn de 6 interactievaardigheden 

(gebaseerd op DE NCKO-Kwaliteitsmonitor (2010)

Videocoaching doelgericht op:

Zie onder!
Videocoaching kan ingezet worden op verschillende niveaus 
Kindniveau

Voor het analyseren van een probleemvraag van een kind of kinderen in de groep

Professieniveau

Voor het verhogen van specifieke interactie- en communicatievaardigheden

Beleidsniveau

Voor het verhogen van de pedagogische kwaliteit volgens de eisen uit de Wet IKK

mail ons voor meer informatie over de mogelijkheden!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Cancel