Werkwijze

Als coach ben ik graag effectief bezig met mijn werk. Coaching moet mijn inziens een doel hebben, anders levert het niks op. Ik werk daarom graag met een bepaald thema, welke vooraf duidelijk is. Dan bepalen we gezamenlijk een startpunt en een eindpunt. De eindvraag is: hebben we uiteindelijk ons doel bereikt? Als we volmondig ja kunnen zeggen, dan hebben we de kwaliteit in zicht en kunnen we verder bouwen met elkaar. Ik kijk daarbij altijd naar de drie V's. Is er verbinding (werken aan onderling vertrouwen), dan gaan we verkennen (waar staat het team, wat is hun wens en hoe krijgen we de neus dezelfde kant op) en uiteindelijk ervaren we allemaal verrijking (de pedagogisch professionals hebben verdieping in hun vakgebied, het welbevinden van de kinderen is optimaal en ik heb mijn werk naar verwachting uitgevoerd).

Het is van belang dan ik het pedagogisch beleid bestudeer, zodat ik weet waar jullie speerpunten liggen. Mijn werkwijze is gebaseerd op de uitgangspunten van jullie pedagogisch beleid. Ik zal jullie daarin ook adviseren. 

De coaching kan op verschillende wijze plaatsvinden. Met klanten die ver weg zitten doen we de coaching vaak online. Grote voordeel hiervan is dat dit kan op het moment dat de medewerker niet op de groep staat. In overleg plannen we een online meeting in. Soms wordt er vooraf filmmateriaal ingestuurd, zodat we dit kunnen bekijken. Dit kan een individuele leervraag betreffen, of een pedagogisch professional in interactie met een kind of groep kinderen en waar een vraag over bestaat. Nadat het materiaal is bekeken, maken we een online meeting aan en bespreken we gezamenlijk de uitkomsten. De feedback die wij geven is positief en gericht op de handelswijze van de medewerker en hoe deze verder is uit te bouwen of te versterken. Tussendoor worden evaluatiemomenten gepland met de leidinggevende om te kijken of we op de goede weg zitten, of de samenwerking effectief is en waar nog eventuele leervragen zitten.

Van alle (online) bijeenkomsten maken wij een bezoek-verslag, met een urenregistratie, zodat dit inzichtelijk is voor de GGD. Ook maken wij een coachplan en een coachverslag aan het einde van het jaar.

 

 

Scroll Up
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial